Budowa przepompowni ścieków i separatorów

Stosowanie przepompowni ścieków i separatorów jest konieczne podczas budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na dużych obszarach, takich jak gminy czy miasta. Dzięki przepompowniom możliwe jest utrzymanie stałego ciśnienia w przewodach kanalizacyjnych i brak zalegania ścieków w miejscach, gdzie nie może zadziałać grawitacja. Budowa przepompowni może zwiększyć odległości między miejscami, w których zamontowano kanalizację sanitarną lub deszczową, a oczyszczalnią ścieków.

Separatory natomiast mają za zadanie oddzielać – często w sposób mechaniczny – nieczystości stałe lub te określonego pochodzenia (tłuszcze, oleje, substancje ropopochodne i inne). Najczęściej spotyka się separatory przepływowe – oddzielenie substancjo następuje podczas przepływu ścieków przez instalacje.

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacje Tadeusz Sowik zajmuje się budową przepompowni i separatorów, które usprawniają systemy sieci wodno-kanalizacyjnych, pozwalają na porządkowanie gospodarki ściekowej na danym obszarze, a także wpływają na poziom bezpieczeństwa ekologicznego danych obszarów. W przypadku budowy sieci kanalizacyjnych lub jej modernizacji na dużym obszarze, często wymagane jest stworzenie kilku przepompowni i separatorów.

Firma Sowik z Rawy Mazowieckiej posiada doświadczenie zawodowe w zakresie montażu tego typu urządzeń. Potwierdzają to liczne referencje i rekomendacje od klientów, którzy skorzystali z tego rodzaju usług. Firmę Sowik cechuje dokładność, rzetelność i terminowość. Własny sprzęt techniczny, niezbędny do przeprowadzania takich działań oraz wyszkolona kadra pracownicza są dużym atutem firmy. Podczas budowy przepompowni i separatorów możemy zapewnić:

  • przygotowanie i zabezpieczenie terenu,
  • montaż urządzeń,
  • połączenie urządzeń z przewodami kanalizacyjnymi,
  • wykonanie innych elementów sieci kanalizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem przepompowni i separatorów,
  • uruchomienie wybudowanych obiektów i uporządkowanie terenu.

Firma Sowik swoją siedzibę ma w Rawie Mazowieckiej, ale swoje usługi świadczy na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i nie tylko. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.