Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa to specjalnego rodzaju sieć, która ma umożliwić odpływ nagromadzonych tzw. ścieków opadowych. Powstają one przede wszystkim w wyniku różnych zjawisk – atmosferycznych i będących działaniem człowieka:

 • spływy deszczowe,
 • topnienie śniegu,
 • mycie,
 • polewanie ulic,
 • podlewanie trawników, ogródków itp.

Ścieki te cechuje zmienność składu i natężenia występowania, ponieważ uzależnione jest to od pory roku czy intensywności opadów atmosferycznych.

W zależności od tego, w jakim miejscu konieczne jest zamontowanie instalacji deszczowej zależy tym budowanego odwodnienia. Niezależnie od niego firma Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacje Tadeusz Sowik przeprowadzi ja dla Państwa szybko, profesjonalnie i dokładnie. Wykonujemy każdy typ inwestycji związany z kanalizacją deszczową. Wśród nich możemy wyróżnić:

 1. Odwodnienia punktowe

Pozwalają na usunięcie wody z zamkniętej przestrzeni lub miejsc o małym spadku. Stosuje się tu przede wszystkim wypusty i studzienki, połączone z instalacją kanalizacyjną.

 1. Odwodnienia liniowe

Pozwalają na odprowadzenie ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych – chodników, torowisk, lotnisk, a także np. basenów. Stosuje się tu przede wszystkim korytka i ruszty.

 1. Odwodnienia krawężnikowe

Jest to połączenie odwodnienia liniowego, pełniącego jednocześnie funkcję krawężników. Wykorzystywane elementy (krawężniki) posiadają specjalne otwory, dzięki którym ścieki z ulic przedostają się do kanalizacji deszczowej.

 1. Odwodnienia tunelowe

Stosuje się je jako odwodnienia tuneli lub w przypadku prowadzenia działań/remontów w głębokich wykopach lub zagłębieniach terenu. Ten system kanalizacji deszczowej zalicza się do specjalistycznych kanałów odwadniających.

Firma Sowik z Rawy Mazowieckiej może zaproponować takie i inne rozwiązania w zakresie kanalizacji deszczowej. Na przestrzeni ponad 30 lat wykonaliśmy różne warianty sieci kanalizacyjnych, na różnych podłożach i ukształtowaniach terenów. Usługi te były realizowane zarówno na zlecenia klientów indywidualnych, jak i inwestorów czy Urzędów Gmin i Miast.

Powierzając nam wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, gwarantujemy wykonanie działań, takich jak:

 • przygotowanie podłoża do budowy sieci,
 • umocnienie i zabezpieczenie terenu,
 • zamontowanie połączonych przewodów kanalizacyjnych,
 • zamontowanie określonych studzienek, wylotów, rur i włazów kanałowych,
 • wyrównanie podłoża i jego utwardzenie, jeśli zachodzi taka konieczność.

Firma Sowik posiada własne, dobrze wyposażone zaplecze techniczne, które jest pomocne przy przeprowadzaniu tego rodzaju inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu – budujemy sieci kanalizacyjne na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i nie tylko.